فرماندار اردکان خواستار شد؛
فرماندار اردکان پیشنهاد کرد که معیار توزیع آب در استان از سرانه جمعیت به میزان شوری آب در مناطق مختلف تغییر کند تا مردم اردکان نیز از کیفیت آب مشابه با دیگر مناطق بهره‌مند شوند .
تغییر معیار توزیع آب استان از سرانه جمعیت به میزان شوری آب
گزارش مکتوب:
خشکسالی های چند سال گذشته باعث شده بخش مهمی از منابع تامین آب استان یزد خشک و یا دچار کاهش آبدهی شدید شود .
یزد آب ندارد
معضل در حال گسترش کمبود آب در ایران به همراه سایر چالش‌های زیست محیطی هم اکنون به نقطه بحرانی خود رسیده است.
بحران آب در خاورمیانه عامل جنگ بعدی؟
نشست زمین یکی از مهمترین عوارض ناشی ازخشکسالی های چندین سال گذشته و کاهش آب سفره های زیر زمینی در استان یزداست .
نشست زمین پیامد خشکسالی های پیاپی دراستان یزد
رئیس پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت از اجرای روش زیستی برای حذف آلودگی نفتی آب‌های زیر زمینی در مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد و گفت: در اجرای این طرح موفق به کشف سویه جدید برای حذف آلودگی نفتی شدیم.
کشف یک سویه نفت‌خوار برای حذف آلودگی‌ آب‌های زیرزمینی
مدیر عامل آب منطقه‌ای یزد:
مدیر عامل آب منطقه‌ای یزد گفت: تبصره 3 اختیاری است که قانون به شورا ها داده و باید در راستای مدیریت مصرف حداکثر استفاده از این فرصت بشود.
تبصره 3 ابزار قدرتمندی برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:
"محسن صادقیان" در دیدار با نماینده شورای عالی استانهای کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: یزد بی آب و تشنه است اما امروز تشنه تر و بی آب تر از روزهای دیگر می باشد.
یزد امروز تشنه تر و بی آب تر از گذشته است

Page Generated in 0/0111 sec