استان یزد، سال هاست به بی آبی خو گرفته است. این خصیصه اقلیمی تاثیر خود را در فرهنگ و صفات مردمان این دیار نیز به یادگار گذاشته اما در سال های اخیر به دلایل مختلف، بی آبی از یک شاخص اقلیمی به بحرانی فراگیر تبدیل شده است.

از آنجا که آگاهی یافتن از روند این بحران یکی از ضروریات امروز جوامع است، رسانه برخط یزد بی آبی با هدف اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص بحران کمبود آب و خشکسالی ایجاد شده است تا رویدادهای این بحران جهانی را در گستره استان یزد روایت کند.

این رسانه از مهرماه 1394 فعالیت خود را به عنوان اولین رسانه تخصصی بحران بی آبی در کشور به صورت آزمایشی آغاز کرده است و از آذرماه 1395 فعالیت رسمی خود را دنبال کرده است.

می توانید از مطالب، یادداشت ها و اخبار خود را از طریق زیر به دست ما برسانید

 

 

نشانی ایمیل  yazdinews@gmail.com 

تلفن تماس:  03537282023 

همراه:  09194963734

 

Page Generated in 0/0626 sec